BATD, une structure exceptionnelle de formation et de promotion du tennis en Belgique - BATD, een uitzonderlijke structuur voor opleiding in en promotie van het tennis in BelgiŽ.

Organisation BATD tennisschools

Chers élèves, Chers parents, Chers amis,

Au jour d’aujourd’hui, nous ne savons toujours pas si des stages pourront être organisés cet été. Et si l’organisation de ceux-ci devait être autorisée en juin, nous ne connaissons pas non plus les conditions dans lesquelles nous pourrons les organiser. En particulier, si des limites de nombre de participants devaient être imposées (ce qui est très probable), il nous sera impossible d’accueillir tout le monde !

Aussi, nous vous proposons de vous inscrire sur une liste d’attente en nous précisant vos desiderata (semaines stages et/ou au cycle hiver 20/21, nombre de participants). Aucun paiement ne vous est demandé à ce stade et la priorité sera donnée aux personnes inscrites sur ces listes . Lorsque nous recevrons l’autorisation d’organiser ces activités et que nous en connaîtrons les conditions d’organisation, nous reviendrons vers vous avec une proposition précise tant au niveau du prix que des formules.

Sportez vous bien !

BATD Team


Beste studenten, Beste ouders, Beste vrienden,

Vandaag weten we nog steeds niet of we deze zomer stages zullen kunnen organiseren. En indien deze in juni worden toegelaten, kennen wij eveneens niet de omstandigheden waarin we deze kunnen organiseren. Met name als er grenzen worden gesteld aan het aantal deelnemers (wat zeer waarschijnlijk is), is het voor ons onmogelijk om iedereen te ontvangen!

Daarom stellen wij voor dat u zich op een wachtlijst inschrijft en ons laat weten wat u wenst (stageweken en/of wintercyclus 20/21, aantal deelnemers). In dit stadium wordt u geen enkele betaling gevraagd en de voorrang zal gegeven worden aan de mensen die op deze lijsten staan. Wanneer we de toelating zullen krijgen om deze activiteiten te organiseren en dat we er de organisatievoorwaarden van kennen, komen we bij u terug met een duidelijk voorstel, zowel wat de prijs als de formules betreft.

Houdt u goed !

BATD Team

Haut de la page