Fiscaal attest

Fiscaal attest

Procedure

Hieronder kan u een attest (luik II) downloaden wat de kosten voor kinderopvang betreft voor jongeren die een stage hebben gelopen in een BATD tennisschool.

Hieronder de vereiste voorwaarden om van deze fiscale aftrekbaarheid te genieten:
- de persoon die de aftrek aanvraagt moet over beroepsinkomsten beschikken en het kind, dat aan de BATD stage heeft deelgenomen, ten laste hebben;
- het betreffende kind moet ouder zijn dan 3 jaar en jonger dan 12 jaar op het ogenblik van zijn deelname aan de stage
(enkel de kosten die betrekking hebben op de periode die de datum van de 12e verjaardag voorafgaat zijn aftrekbaar);
- het volledige bedrag moet aan de betreffende VZW zijn betaald;
- het maximum bedrag aan aftrekbare kosten is vastgelegd op 11,20 € per deelgenomen dag en per kind.

Indien u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan u het document “kader II fiscaal attest” downloaden en de punten 2 tot 8 aanvullen (mogelijkheid 4 weken tennisstages op hetzelfde document, voor hetzelfde kind en tijdens hetzelfde jaar aan te geven).

Het document per post (samen met een gefrankeerde omslag met uw adres) naar de maatschappelijke zetel van BATD, Drève 4 te 1370 ZETRUD-LUMAY opsturen.

Na de geldigheid van de inlichtingen te hebben nagekeken, sturen wij u het volledige document (luik I en II) gedateerd en getekend terug. Dit document moet aan uw belastingsaangifte worden gevoegd.


Downloaden document